Verkeerseducatie (U-47)

Het doel van de opleiding Verkeerseducatie (U47) is het updaten en weer op peil brengen van de kennis van verkeers- en gedragsregels en de betekenis van verkeerstekens en aanwijzingen.

Als beroepschauffeur moet je inzicht hebben in de huidige stand van zaken van de wetgeving in relatie tot het dagelijks functioneren.

De onderwerpen zoals verkeersregels, verkeerswetgeving, rij- en rusttijden en gevaarherkenning en gedragsregels  staan centraal in deze training.

Terug