BHV Bedrijfshulpverlening

In een korte tijd worden de vaardigheden aangereikt om de bedrijfshulpverlening in uw bedrijf (mede) gestalte te geven.

  • Verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • Beperken en bestrijden van een beginnende brand
  • Begeleiden van een ontruiming van een gebouw
  • Communiceren met andere diensten, zoals brandweer, politie en ambulancediensten.

 

Certificaat

Na het met positief resultaat afleggen van een toets ontvangt de u een certificaat van deelname. Hiermee wordt voldaan aan de Arbo-verplichtingen zoals deze voor de BHV-organisatie worden gesteld.

De kosten voor deelname aan de cursus bedrijfshulpverlening bedragen bij € 200,- p.p.

De cursusprijzen zijn inclusief aanmelding CCV en lunch. Prijs exclusief BTW.

De inschrijving voor deze training zit op dit moment dicht.
Terug