Vrijstelling Code 95 vervalt

28 January 2015

Alle Nederlandse beroepschauffeurs moeten zich voortaan in het kader van de Europese Code 95 eens in de vijf jaar 35 uur laten bijscholen. De Nederlandse uitzonderingspositie voor chauffeurs die voor 1 juli 1955 zijn geboren komt in het nieuwe jaar te vervallen.


Vrijstelling Code 95 vervalt definitief

De wijziging komt er op neer dat chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 voor 10 september 2016 voor het C-rijbewijs, en 10 september 2015 voor het D-rijbewijs, hun 35 uur nascholing moeten hebben afgerond. Daarnaast heeft een chauffeur die is geboren voor 1 juli 1955 nog een drietal andere opties om de code 95 tijdig te verkrijgen:

Optie 1

Gevolgde uren laten registreren bij CBR
. Chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 die wel nascholingsuren hebben gemaakt, maar deze nog niet hebben laten registreren, kunnen deze uren alsnog kosteloos laten registreren bij het CBR. De chauffeur kan dan aanspraak maken op een code 95 die vijf jaar geldig is. De komende weken werken het ministerie en het CBR deze regeling verder uit.
Werkgevers en werknemers kunnen alvast bewijs van deelname aan opleidingen en trainingen (via deelnemerslijsten of certificaten) verzamelen. Er komt één centraal loket waar deze documenten bij het CBR worden verwerkt.
Een chauffeur die opleidingsuren kan registreren bij het CBR doet er verstandig aan om de code 95 na 1 juni 2015 te laten bijschrijven op het rijbewijs. Vanaf die datum is de code 95 namelijk vijf jaar geldig. Voor die datum wordt de geldigheid gelijkgesteld aan die van het rijbewijs.

Optie 2

Rijbewijs omwisselen/duplicaat aanvragen
C en D rijbewijshouders hebben de mogelijkheid om de code 95 te laten bijschrijven terwijl de geldigheidsduur van het rijbewijs gelijk blijft. Het ministerie informeert de gemeenten op korte termijn over deze mogelijkheid. Om discussies bij het gemeentehuis te voorkomen, is het verstandig om te wachten met omwisselen (duplicaat aanvragen) tot half februari. Het ministerie heeft dan de tijd gehad iedereen te informeren. De administratieve afwikkeling moet wel voor 1 juni 2015 geheel zijn afgerond.

Optie 3

Rijbewijs verlengen
C- en D- rijbewijshouders kunnen ook het rijbewijs (vroegtijdig) verlengen. Het rijbewijs krijgt dan een nieuwe geldigheid van vijf jaar en de code 95 wordt ook bijgeschreven voor vijf jaar. Bij het verlengen van het rijbewijs moet de chauffeur wel een (reguliere) medische keuring ondergaan.
Er komt een overgangsregeling die er als volgt uitziet: chauffeurs die vóór 1 maart 2015 een zogeheten Eigen Verklaring voor het verlengen van het rijbewijs hebben ingediend bij het CBR worden volgens het huidige recht behandeld. Ze krijgen de code 95 bijgeschreven met dezelfde einddatum als het nieuwe rijbewijs, ook als de aanvraag na 1 juni 2015 bij de gemeente wordt ingediend. Als de Eigen Verklaring ná 1 maart 2015 wordt ingediend, kan niet de garantie worden gegeven dat het CBR deze voor 1 juni 2015 zal afhandelen.

Het CBR garandeert dat chauffeurs die tijdig een nieuw rijbewijs aanvragen niet zonder geldig rijbewijs komen te zitten, ongeacht de drukte op de medische afdeling. 

In ons omringende EU- landen gold de uitzondering voor oudere chauffeurs niet. Het gaat naar schatting om enkele tienduizenden beroepschauffeurs van 60 jaar en ouder die in de loop van 2015 niet langer onder de vrijstelling vallen. 

Bron: EVO

Terug