Al 50 jaar onderzoekt Volvo’s Accident Research Team verkeersongevallen

2 October 2019

Het werk van het Accident Research Team richt zich op het verbeteren van zowel de actieve als passieve veiligheid van Volvo-trucks. Onderzoek naar passieve veiligheid heeft als doel om de gevolgen van een ongeval te beperken. Bij actieve veiligheid gaat het om het voorkomen of verkleinen van de kans op een ongeluk. Door incidenten diepgaand te onderzoeken, wordt inzicht verkregen in hoe verkeersongevallen ontstaan. Dat helpt ongelukken te voorkomen en beschermt mensenlevens.

Elk jaar komen er wereldwijd 1,35 miljoen mensen om het leven bij verkeersongevallen. Dit nemen we zeer serieus”, verklaart Anna Wrige Berling, Volvo Trucks’ Traffic & Product Safety Director. “Onderzoek van het Accident Research Team levert waardevolle inzichten op, die uiteindelijk bijdragen aan een veiliger werkomgeving voor vrachtwagenchauffeurs en de veiligheid voor alle weggebruikers verbetert. Bovendien past het werk in onze veiligheidsvisie dat er geen ongelukken mogen gebeuren waarbij Volvo-trucks betrokken zijn.”

Onderzoek als aanvulling op crashtests

Veiligheid is al sinds de oprichting van het bedrijf een kernwaarde van Volvo”, vertelt Anna Theander, teamleider van het Accident Research Team. “In 1969 werd het Accident Research Team opgericht om  verkeersongevallen waarbij Volvo-trucks betrokken waren te onderzoeken. Het doel was en is om het verkeer veiliger te maken door deze informatie te gebruiken bij het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe voertuigen.”

Tegenwoordig is het Accident Research Team een multidisciplinair onderzoeksnetwerk van veiligheidsexperts. Het team creëert en deelt unieke inzichten over de oorzaken van ongelukken. Dat is een belangrijke aanvulling op de kennis die vergaard is bij crashtests. Daarnaast gebruikt het team data-analyses die zijn gebaseerd op nationale en regionale verkeersstatistieken om een nog beter inzicht te krijgen.

De kennis die het ART opdoet, dient als waardevolle input en gids voor de afdeling productontwikkeling”, verklaart Anna Wrige Berling. “Hoewel het ART zelf geen veiligheidssystemen ontwikkelt, geven de inzichten van onze veiligheidsexperts over complexe ongevallen het productontwikkelingsteam extra input, maar ook de overtuiging om oplossingen te creëren die verder gaan dan aanvankelijk als noodzakelijk werd verondersteld.”

Opgedane kennis toepassen 

Al 50 jaar leert het Accident Research Team van het verleden door ongevalslocaties te onderzoeken en onze productontwikkelaars te voorzien van essentiële veiligheidsinformatie”, stelt Anna Theander. “Ook in de toekomst zullen de inzichten van ART bijdragen aan de inspanningen die Volvo Trucks verricht om proactief de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit geldt voor zowel traditionele, door mensen bestuurde voertuigen als voor nieuwe zelfrijdende voertuigen.”

 

Terug