Powered by van dijk groep

ontdek de mogelijkheden
van fliqx

VAN DATA OVERZICHT

NAAR INZICHT

$

Het gebruik van transportmiddelen brengt een grote financiële stroom op gang. Afhankelijk van jouw situatie en wensen bepalen wij samen met jou welke kostenstromen/ kostenveroorzakers wij managen. FLIQX maakt deze financiële stromen vervolgens overzichtelijk, zodat je de juiste inzichten krijgt in jouw organisatie. Door het bieden van een integrale verslaglegging op het gebied van bijvoorbeeld brandstofverbruik, schades, verkeersovertredingen en onderhoud, eventueel gesplitst per locatie of voertuiggroep, ontstaat een goed beeld van de performance van jouw materieel, maar ook van de chauffeurs.

BEHEER

Het beheer is de fundering waar de dienstverlening van FLIQX op gebouwd is, speciaal afgestemd op jouw wensen. Wij kunnen van een klein stukje dienstverlening tot aan het hele pakket verzorgen. Zaken als motorrijtuigenbelasting, eurovignetten en bijvoorbeeld bekeuringen kunnen via onze basismodule binnenkomen. FLIQX stelt indien gewenst een onderhoudsplanning en vervangingsplanning op. FLIQX zorgt er kortom voor dat je altijd en overal toegang hebt tot inzichten over jouw wagenpark. FLIQX voorziet jou van alle mogelijke overzichten en je ontvangt gevraagd en ongevraagd advies waarmee je jouw profit of ownership kunt verhogen.

Daarmee verzekeren wij jou van onze toegevoegde waarde.

FINANCIERING

Meestal is het aanbod van werk een kwestie van pieken en dalen. Toegesneden op de specifieke situatie en korte en langetermijndoelstellingen van de transporteur of vervoerder adviseren wij over de financiering van het wagenpark. Onze ervaring is dat de optimale financiering van een wagenpark overeen komt met de stromen in het werkaanbod. Daarom bieden we naast lease ook kortetermijnfinanciering en verhuur van trucks aan. FLIQX is onafhankelijk en heeft contacten met de meeste banken en merk gebonden leasemaatschappijen en kan samen met jou de juiste vorm en aanbieder selecteren.

WETEN WAT FLIQX VOOR
JOUW BEDRIJF KAN BETEKENEN?

Neem direct contact op met onze expert Marco van Bochove!

VERZEKERING

Op basis van jouw wagenpark, risicoprofiel, schadeverloop, jouw wensen en wettelijke kaders helpen wij jou bij de zoektocht naar de beste aanbiedingen in de markt. En eenmaal op weg verzorgen wij schade-afhandeling en schadeherstel. In combinatie met chauffeurstraining stellen wij maatregelen voor om het schadeverloop te beperken.

REPARATIE + ONDERHOUD + BANDEN

Het soort voertuigen, de gebruiksomstandigheden en vestigingslocatie(s) zijn voor iedere ondernemer anders. FLIQX doorloopt graag samen met jou de te beantwoorden vragen, zoals:

  • Wel of geen onderhoudscontract?
  • Op welke locaties vindt service plaats?
  • Hoe om te gaan met bandenonderhoud?
  • Hoe passen we uw eigen werkplaats aan als dat wenselijk is?
  • Op welke momenten plannen we onderhoud?

De antwoorden op deze vragen bepalen ons advies.

BRANDSTOF

Brandstofverbruik is de uitkomst van een groot aantal variabelen. Samen managen wij in FLIQX de belangrijkste veroorzakers. Uiteraard doen wij dit in combinatie met chauffeurstrainingen, waarbij we streven naar zo laag mogelijke kosten.

PASSENDE METHODES
ZORGEN VOOR INZICHT

RIJGEDRAG

Het (rij)gedrag van een chauffeur heeft veel invloed op de prestaties van de truck. Van Dijk Groep maakt het mogelijk om chauffeurs op afgesloten terreinen te laten ervaren wat de invloed van hun rijgedrag is en waar de voordelen te behalen zijn.

CHAUFFEURS-OPLEIDING

De chauffeur is een cruciale factor in efficiënt transport. FLIQX zorgt ervoor dat de chauffeur beschikt over de meest actuele kennis en stelt hem of haar in staat om deze toe te passen, zodat hij of zij het maximale resultaat uit zijn truck kan halen.

ONDERHOUDS-PLANNING

Met behulp van uitgekiende planningsprogramma’s zorgen wij voor een onderhoudsplanning op maat.

COMMUNICATIE

Vooruitstrevend transport kan niet meer zonder telematica. FLIQX kent de systemen en verwerkt de beschikbare data tot bruikbare informatie.