Mogelijkheden

Het gebruik van transportmiddelen brengt een grote financiële stroom op gang. FLIQX trechtert deze financiële stromen tot één beheersbare stroom. FLIQX zoekt daarnaast samen met u de componenten die het best aansluiten bij uw situatie. Zo kan FLIQX bijvoorbeeld een onderhoudscontract voor u afsluiten. Maar uiteraard kunnen wij ook de contracten van uw bestaande contractpartij beheren.

Het FLIQX–concept bestaat uit de volgende bouwstenen:

 

BEHEER

Het beheer is de fundering waar de dienstverlening van FLIQX op gebouwd is.. In deze basismodule zorgt FLIQX er voor dat zaken als tenaamstelling zodanig geregeld zijn dat motorrijtuigenbelasting, eurovignetten en bijvoorbeeld bekeuringen bij FLIQX binnenkomen. FLIQX stelt een onderhoudsplanning en vervangingsplanning op. Uw wagenpark is online inzichtelijk. FLIQX voorziet u van de mogelijke overzichten en u ontvangt gevraagd en ongevraagd advies waarmee u profit of ownership kunt verhogen.

 

FINANCIERING

Meestal is het aanbod van werk een kwestie van pieken en dalen. Toegesneden op de specifieke situatie en korte en langetermijndoelstellingen van de transporteur of vervoerder adviseren wij over de financiering van het wagenpark. Onze ervaring is dat de optimale financiering van een wagenpark overeen komt met de stromen in het werkaanbod. Daarom bieden we naast lease ook kortetermijnfinanciering en verhuur van trucks aan. FLIQX is onafhankelijk en heeft contacten met de meeste banken en merk gebonden leasemaatschappijen en kan samen met u de juiste vorm en aanbieder selecteren.

 

VERZEKERING

Op basis van uw wagenpark, risicoprofiel, schadeverloop, uw wensen en wettelijke kaders zoeken wij de beste aanbiedingen in de markt. En eenmaal op weg verzorgen wij schade-afhandeling en schadeherstel. In combinatie met chauffeurstraining stellen wij maatregelen voor om het schadeverloop te beperken.

 

REPARATIE ONDERHOUD BANDEN

Het soort voertuigen, de gebruiksomstandigheden en vestigingslocatie(s) zijn voor iedere ondernemer anders. FLIQX doorloopt graag samen met u de te beantwoorden vragen, zoals:

• Wel of geen onderhoudscontract?
• Op welke locaties vindt service plaats?
• Hoe om te gaan met bandenonderhoud?
• Hoe passen we uw eigen werkplaats in als dat wenselijk is?
• Op welke momenten plannen we onderhoud?

De antwoorden op deze vragen bepalen ons advies.

 

BRANDSTOF

Brandstofkosten vormen in veel gevallen de grootste kostenpost binnen de transportkosten. FLIQX beheert deze kostenpost door financiële en informatiestromen continu te volgen. En uiteraard weer in combinatie met chauffeurstrainingen en opvolging gaan wij voor de laagste kosten.

Terug